POHYB,
KTERÝ INSPIRUJE!

Již přes 75 let usnadňujeme lidem pohyb. S hrdostí jsme vždy poskytovali řešení pomáhající lidem přesouvat se z místa na místo a objevovat inspiraci.

Pohyb, který inspiruje, je srdcem naší značky.

VÍCE O NOVÉ ZNAČCE KIA

KIA a společenská odpovědnost

Více než 4 miliony Kč věnovala
do dnešního dne Kia Nadaci Naše dítě.

Značka Kia již podpořila více než 120 rodin
a organizací pečujících o děti s autismem
a mozkovou obrnou.

Více o Společenské odpovědnosti